کد باز شدن پنجره جدید

کد باز شدن پنجره جدید

کد پاپ آپ : اگر می خواهید هنگام باز شدن صفحه سایت شما و یا با کلیک کاربر روی متن یا عکسی در صفحه که شما مشخص کرده اید ، صفحه ای جدید با تنظیمات دلخواه باز شود ، می توانید ازین کد استفاده کنید.

انتخاب نوع باز شدن پنجره جدید

با کلیک روی نوشته
با کلیک روی تصویر
بصورت اتوماتیک بعد از ورود به صفحه

تنظیمات پنجره جدید

ایجاد کد
سفارشی سازی این ابزار تغییر ظاهر و ساختار ابزار
راهنمای استفاده از ابزار ما به سوالات شما پاسخ میدهیم