جلوگیری از انتخاب محتویات صفحه

جلوگیری از انتخاب محتویات صفحه

جلوگیری از انتخاب محتویات صفحه : برای جلوگیری از کپی برداری از محتویات صفحه یا متن ، با استفاده از این کد، امکان انتخاب متن و تصاویر صفحه را از آنها بگیرید، با این ابزار مفید کاربران مبتدی نمی توانند از مطالب شما کپی برداری کنند .

سفارشی سازی این ابزار تغییر ظاهر و ساختار ابزار
راهنمای استفاده از ابزار ما به سوالات شما پاسخ میدهیم