کد جلوگیری از راست کلیک

کد جلوگیری از راست کلیک

جلوگیری از راست کلیک : اگر به هر دلیل قصد بستن کلیک راست برای کاربر را دارید با قرار دادن این کد در سایت خود میتونید این امکان را فراهم کنید.

سفارشی سازی این ابزار تغییر ظاهر و ساختار ابزار
راهنمای استفاده از ابزار ما به سوالات شما پاسخ میدهیم