کد جلوگیری از راست کلیک

کد جلوگیری از راست کلیک

جلوگیری از راست کلیک : اگر شما میخواهید به هر دلیلی امکان راست کلیک کردن را از کاربر سلب نمایید می توانید از این کد در وبسایت خود استفاده کنید.

سفارشی سازی این ابزار تغییر ظاهر و ساختار ابزار
راهنمای استفاده از ابزار ما به سوالات شما پاسخ میدهیم